Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina

Impressum


Koncepcija i organizacija:

Višnja Zgaga, MDC

Stručni suradnici:
Aleksandra Lazarević
Damodar Frlan, Etnografski muzej

Autori kataloga:
Marija Živković, Etnografski muzej
Danijela Križanec - Beganović, Etnografski muzej
Drago Muvrin

Autor glazbenih priloga:
Nenad Kovačić

Dizajn i izrada:
NOVENA d.o.o.

Fotografije i virtualni prikaz:
NOVENA d.o.o.

Izrađeno:
2010.