Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina

Svira: --- 
Bubanj; Talking drum; Iya'lu dundun
Inv. br. 183

Nigerija
drvo, koža, metal, pamuk, trska
duž. 40,5 cm

Namjena: glazbeni instrument
Tematska odrednica: umjetnost naroda Yoruba

Imate li drugačija ili dodatna saznanja o ovom predmetu, pišite nam!

Manji bubanj u obliku pješčanog sata. S obje strane ima napetu tanku kozju kožu povezanu kožnim trakama kojima se tijekom sviranja regulira napetost kože, čime se postižu glisando tonovi. Bubanj se zakvači o rame i drži pod rukom. Jednom se rukom svira prstima, a drugom malim svinutim batićem. Rasprostranjen je u cijeloj zapadnoj Africi, s lokalnim posebnostima u načinu njegove upotrebe.

Jedan od svojih naziva, talking drum, bubanj je dobio zato što se svirkom može oponašati jezik Yoruba te se upotrebljava za izvođenje recitala, najava i zahvala važnim pojedincima. Lokalni su nazivi i donno, dondo (Gana), hausa (Nigerija) i tama (Senegal).

Prije razvoja telefona i ostalih komunikacijskih medija tim su se bubanjem širile novosti.