Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina

Svira: --- 
Maska, tjemena; Chi Wara
Inv. br. 48

Mali
drvo
vis. 59,5 cm

Namjena: obredna
Tematska odrednica: umjetnost naroda Bambara

Imate li drugačija ili dodatna saznanja o ovom predmetu, pišite nam!

Stilizirana drvena tjemena maska koja prikazuje antilopu.

Chi Wara je mitsko biće predstavljeno likom antilope koje je podučilo narod Bambara (Mali) kako se uzgajaju žitarice. Drvene maske koje prikazuju antilopu dio su opreme mladih plesača koji u agrarnim obrednim plesovima imitiraju živahan hod antilope. Ti se obredi događaju u vrijeme sijanja žitarica s namjerom da osiguraju dobar urod. Maske se nose na tjemenu učvršćene pletenim kapama, a prema načinu izrade mogu se podijeliti u vodoravne, okomite i apstraktne. Figure mogu biti ženske ili muške. Ženske se mogu prepoznati po tome što imaju ravne rogove i mladunče uz sebe, a muške po svijenim rogovima i falusu.

Willett, Franck, 1997. African Art. Thames and Hudson, Singapore.