Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina

Svira: --- 
Posuda u obliku ljudskog lika
Inv. br. 90

zapadna Afrika
bronca
vis. 9,2 cm

Imate li drugačija ili dodatna saznanja o ovom predmetu, pišite nam!