Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina

Svira: --- 
Figura seksualnog para
Inv. br. 125

Gana
bronca
vis. 4,7 cm

Namjena: obredna, suvenir
Tematska odrednica: umjetnost naroda Akan

Imate li drugačija ili dodatna saznanja o ovom predmetu, pišite nam!