Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina

Svira: --- 
Figura žene
Inv. br. 13

zapadna Afrika
drvo, glina
vis. 79 cm

Imate li drugačija ili dodatna saznanja o ovom predmetu, pišite nam!