Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina

Svira: --- 
Figura ljudske glave - komemorativna glava
Inv. br. 4

Ile Ife, Nigerija
glina
vis. 21,2 cm

Namjena: obredna
Tematska odrednica: Ife, stara kultura naroda Yoruba

Imate li drugačija ili dodatna saznanja o ovom predmetu, pišite nam!