Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina

Svira: --- 
Figura ljudskog lika
Inv. br. 78

Nigerija
bronca
vis. 38 cm

Imate li drugačija ili dodatna saznanja o ovom predmetu, pišite nam!