Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina

Svira: --- 
Figura muškarca sa zmijom
Inv. br. 36

Togo
drvo
vis. 75 cm

Imate li drugačija ili dodatna saznanja o ovom predmetu, pišite nam!