Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina

Svira: --- 
Figura ptice
Inv. br. 86

zapadna Afrika
bronca
vis. 17 cm

Imate li drugačija ili dodatna saznanja o ovom predmetu, pišite nam!