Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina

Svira: --- 
Figura životinjskog lika
Inv. br. 85

zapadna Afrika
bronca
vis. 15,5 cm

Imate li drugačija ili dodatna saznanja o ovom predmetu, pišite nam!