Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina

Svira: --- 
Figura ljudskog lika
Inv. br. 15

zapadna Afrika
drvo
vis. 66 cm

Imate li drugačija ili dodatna saznanja o ovom predmetu, pišite nam!