Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina

Svira: --- 
Figura muškarca
Inv. br. 18

zapadna Afrika
drvo
vis. 63,5 cm

Imate li drugačija ili dodatna saznanja o ovom predmetu, pišite nam!