Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina

Svira: --- 
Antropomorfno-zoomorfna figura
Inv. br. 16

zapadna Afrika
drvo
vis. 125 cm

Tematska odrednica: umjetnost naroda Senufo

Imate li drugačija ili dodatna saznanja o ovom predmetu, pišite nam!